Kutná Hora

"Kutná Hora: Miasto srebra" - czas na rozbudowę czeskich kopalni.

Odkrycie złóż srebra w pobliżu dzisiejszej Kutnej Hory w 1260 roku przyciągnęło ludzi z całej Europy. Górnicy tłumnie przybywali do sennej doliny, przy nowych kopalniach powstawały osady i prowizorycz...
/ 2 min. czytania